امروزه برخی از اس ام اس به عنوان راه ارتباطی با دیگران استفاده می کنند اس ام اس عاشقانه هم جز ان دسته از اس ام اس هایی است که دارای طرفدار می باشد و برخی ممکن است در طول روز چندین با از اینگونه اس ام اس ها استفاده کنند ما نیز می خواهیم در این پست اس ام اس عاشقانه قرار دهیم

اس ام اس عاشقانهاس ام اس عاشقانه

روی گلهای زرشکی
با یه مداد مشکی
هزار دفعه نوشتم
تو انتهای عشقی...


اس ام اس عاشقانهعـاشقتــــم مثـل بـــارون پـایـیــزے واســه مــن عـــــزیـــــزے

בیـوونــتـــــــ شــבه قلـبمـــــو روز و شبـــام شــבه عشـق بــــازے

حالــه قلـبــــــ مـن بــا تــــو خـوبــه واســه توئــه ڪــه בاره میڪـــوبــه

آخـــه هیــچ موقــع قبــل تـــــو عاشـق ڪــســـے نبـــوבه..

اس ام اس عاشقانه